RODO

.
Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 r.weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,czyli tzw.,,RODO”. W związku z tym ,informujemy ,że firma Zakład Kamieniarski Zbigniew Kruszniewski będzie dysponować Państwa danymi ,pozyskanymi od Państwa w procesie realizacji spisania umowy. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny ,gwarantujący zachowanie prywatności; nie będą przekazywane osobom trzecim w jakimkolwiek celu marketingowym.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich poprawienia  lub usunięcia albo żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację.
Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych , jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz oraz brak możliwości zawarcia umowy i jej wykonania.
Z administratorem  można kontaktować się ;
- pisemnie , na adres: Zakład Kamieniarski Zbigniew Kruszniewski ul. Rymera 31,41-800 Zabrze

- za pomocą poczty elektronicznej , na adres : zibi15@wp.pl.